Maisemahuoneprojekti Landskapsrummet

Aamu Ii-joellaÄänimaisemahuoneprojekti 2007-2011

Maisemahuoneprojekti on suunnattu sellaisille henkilöille,-toipilaille, potilaille, iäkkäille,- jotka syystä tai toisesta eivät pääse ulos luonnon helmaan. Tämä projekti on  alunperin suunnattu niille dementikoille jotka ovat sidottuja yksikkönsä sisätilan toimintoihin. Olen kuvannut luonnontilaisia maisemia ja kukkapuutarhoja ympäri Suomen; maisemissa soivat luonnon äänet, veden solina, lintujen laulu, jne.

Alunperin äänimaisema oli tarkoitus projisoida seinänkokoisena projektiona valitun tilan kahteen kulmaseinään, jolloin illuusio luonnon läsnäolosta olisi voimakas.

Halusin saada aikaan tilan tilaan, jossa voisi saada rentoutua ja viipyä rauhassa luonnon kokemuksen rentouttavan vaikutuksen äärellä.

Äänimaisemia on kymmenestä eri maisematyypistä ja maakunnasta Suomessa.

Koen surua siitä että etenkin vanhustemme kohtelu on niin väheksyvää, että juuri heidän kohdallaan,- jotka ovat hyvinvointiyhteiskuntaamme olleet rakentamassa,- ollaan heidän hyvinvoinnistaan säästämässä niin laajalti, että he ovat miltei heitteillä. He eivät hoitolaitoksissa ollessaan pääse enää ulos, heidän yksilölliset tarpeensa ja identiteettinsä on unohdettu. Halusin tehdä tämän vaatimattoman ponnistuksen tehdäkseni edes jotain heidän hyväkseen.

Aineistoon  voi tututstua, sitä voi yksityishenkilö vuokrata tai ostaa kohtuuhinnalla, ja kunnalliset sairaalat sekä erilaiset kunnalliset hoitoyksiköt saavat aineisoni ilmaiseksi käyttöönsä, mikäli toteuttavat maisemahuoneen seinäprojektiona. Lisäksi tarvittava laitteisto on hankittava itse; nykyään on käytössä ajastimilla ja alamanakan mukaan  toimivia videotykkejä jolloin tekniikan käynnistämiseen ei tarvita henkilökuntaa.

c.candolin@kolumbus.fi

Det audiovisuella landskapsrummet 2007 – 2010 

Hela projektet planerades ursprungligen för  demens-avdelningen vid Folkhälsan / Helsingfors. Men p.g.a. av att det skedde en organisationsförändring vid högsta ledet, vid  Kottby enhet, -togs inte det -med den förra chefen avtalade-  vid det här laget redan fullföljda projektet   med i framtidsplaneringen vid Folkhälsan.

Projektet är riktad till personer som för tillfället inte har en möjlighet att kunna vistas ute i naturen. Naturen har i flera forskningar visats ha en lugnande och helande effekt på människan. Framför allt rinnande vatten och blommor har en starkt helande verkan.

Har tillverkat audiovisuella landskapsrum som ursprungligen var planerade att visas som två stora projektioner  på två bredvid liggande väggar i ett rum.. Det var meningen att på detta sätt skapa en illusion av att befinna sig  i naturen. De olika landskapen är filmade med orörlig kamera, så att ,-framför allt de dementa,- inte skall känna sig oroliga. Det finns landskap från olika delar av Finland, från österbotten till Anttola. Landskap med hav, flod, fiskaridyll, skog, blommande trädgårdar. Och framför allt: ljud av vatten, fågelsång och den susande vinden..

Är ledsen av att framför allt åldringar som har förlorat sin förmåga att ta hand om sig själva, har blivit utsatta för sådana besparings åtgärder ,som lett till att de numera får leva ett omänskligt och ovärdigt liv. Man har börjat uppleva våra åldrande medborgare som en  börda.. Det är emellertid just dom som har varit med och byggt upp vårt välfärdssamhälle.

Ville på detta sätt hedra den förra generationens insatts och enorma betydelse för oss och våra barn.

Landskapsrummen kan av privata personer antingen köpas eller hyras med ett rimligt pris i den nedanstående adressen. Sjukhus och andra kommunala vårdinstanser skänker jag materialet till, ifall videon visas i det ursprungligt planerade Landskaprummet, dvs. med videoprojektioner på minst en vägg.

c.candolin@kolumbus.fi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: