2011 Teokseni Code / Decode Mäntän kuvataideviikoilla teemasta: kunnioita isääsi ja äitiäsi

Chrisse Candolin  Teos Code/Decode 2011 / kaikille äideilleni ja isilleni                        betoni / väri / painovoima

Mielen evoluutio, ihmisen tietoisuus ja maailman hahmottaminen sekä siinä toimiminen ovat aiheina jo pitkään askarruttaneet ja vaikuttaneet visuaalisen työskentelyni sisältöihin.  Teokseni ovat allegorisia heijastuksia pohdintojeni eri vaiheista ja nyt esillä oleva teokseni liittyy v.2008  Amos Andersonin taidemuseossa pitämäni näyttelyni teemaan nimeltä ”Valo ja Aine” jossa pohdin seuraavien kysymysten pohjalta evoluution kulkua kohti henkisyyttä, tietoisuutta. Tämän näyttelyn teema sivuaa samaa aihepiiriä.

Mikä on se evoluutioon piilotettu kipinä joka on mahdollistanut tajuisuuden ja viime kädessä henkisen tietoisuuden?                                                                                        Molekyylin ilmentyessä tietyssä evoluution vaiheessa se ylittää ominaisuuksiltaan atomin sisällyttäen sen samalla itseensä. Se sisältää sellaisia uusia rakenteita jotka esiin nousevina ominaisuuksina ovat enemmän kuin osiensa summa.                                                                              Evoluutio on osittain itseään ylittävää,– se on prosessi, jossa aikaisempi  kehitystaso ylittyy ja samalla sisältyy uuteen. Näin tässä ainutlaatuisessa prosessissa kehittyy osasista yksiköitä ja röykkiöistä uusia kokonaisuuksia.

Evoluution kipinän voisi nimetä hengen toiminnaksi, jossa “henki” ilmentyy jokaisella kehitystasolla aina selvemmin, toteutuen yhä näkyvämmin ja enempänä joka vaiheessa.

“Henki” ei ole sinällään mikään tietty vaihe tai ideologia, eikä myöskään mikään jumala, vaan se on loputtoman kehityksen ilmentymisen osa. Evoluution kipinä on hengen täyttä läsnäoloa jokaisessa kehitysvaiheessa ja sen muuttumista vaihe vaiheelta yhä näkyvämmäksi myös itselleen.

Olen osa tätä  kipinää ja ”hengen” kehitystä kaikkien ”äitieni” ja ”isieni” kautta; niiden ja heidän, jotka vuosimiljoonien aikana ovat kauttaan siirtäneet, koodatun viestinsä eteenpäin, kierteen muodossa, jonka loputtoman tanssin lenkeistä minuuteni on kuroutunut. Miten voisin paremmin kunnioittaa tätä käsittämättömän arvokasta osuuttani kaikkeudesta, kuin pitää mielessäni että omat vanhempani loivat parhaimman ymmärryksensä mukaisesti pohjan meille, lapsilleen, etsiä syvintä potentiaaliamme omassa elämässämme, joka,- vanhempieni elämän lailla,- kohta on jo poissa, – silti jatkuen, kierteeseen koodatun viestin muodossa  sukupolvesta toiseen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: